Why Attend/Visit

Tại sao nên tham gia / Ghé thăm

about-img-1
about-img-2
About Shape

Be part of this valuable networking platform

Hãy trở thành một phần của nền tảng kết nối giá trị này.

Meet industry leading exhibitors and discover how the latest technology can be applied to your operations to provide massive improvements in productivity and accuracy.

With one visit to this show you can see all the big names from the Material Handling & Storage, Packaging, Robotic and Automation, Supply Chain, Traceability and labelling, Transport and Delivery and Warehouse infrastructure & Service industries and can really weigh up the benefits of each before you make the big decision.

Gặp gỡ các nhà triển lãm hàng đầu trong ngành và khám phá cách công nghệ mới nhất có thể được áp dụng vào hoạt động của bạn để cải thiện năng suất và độ chính xác một cách đáng kể.

Đến tham quan triển lãm, bạn có thể gặp gỡ tất cả các Công ty lớn từ các ngành Vận chuyển & Lưu kho Vật liệu, Đóng gói, Các giải pháp Robot và Tự động hóa, Chuỗi cung ứng, Truy xuất và đánh dấu, Vận chuyển và Giao hàng, cơ sở hạ tầng và Dịch vụ kho hàng và bạn hoàn toàn có thể cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

To Visit the Exhibition

Để tham quan Triển lãm:

Free to visit exhibition will provide you an excellent opportunity to get a first-hand look at new services, innovations and technology that can help transform and develop your business.

Tham quan Triển lãm miễn phí sẽ là cơ hội tuyệt vời để có cái nhìn trực tiếp về các dịch vụ, đổi mới và công nghệ mới có thể giúp biến đổi và phát triển doanh nghiệp của bạn.

To Attend the Conference

Để tham dự Hội nghị:

Registration fee includes Conference attendance, access to e-materials, refreshments during breaks, lunch.

Phí đăng ký bao gồm tham gia Hội nghị, truy cập vào tài liệu điện tử, nước uống trong giờ nghỉ, bữa trưa.

Note : Our exclusive VIP BUYER PROGRAMME offers complimentary delegate passes to attend the Vietnam Warehousing & Automation Conference and aims to provide a blend of informative sessions, hands-on experiences with technology, and ample networking opportunities for logistics and supply chain professionals to enhance their knowledge and build valuable connections. READ MORE…

Who Should Attend/Visit?

Ai nên tham dự/thăm quan?

Warehouse, Supply Chain, Logistics, Commercial, Procurement and Plant Heads from following sectors:

Các nhà quản lý Kho, Chuỗi Cung ứng, Vận tải, Thương mại, Mua sắm và Nhà máy từ các lĩnh vực sau:

 • 3 PL / 4 PL Companies
 • Automobile & Automotive
 • Cement & Building Materials
 • Coating & Adhesives
 • Electronics & Electricals
 • FMCG
 • Food & Beverages
 • Furniture
 • Heavy Engineering Products Manufacturers
 • Logistics & Shipping Companies
 • OEM’s
 • Paper, Printing & Packaging
 • Pharmaceutical
 • Ports, Railways & Terminals
 • Retail & e-Commerce
 • Steel & Other Metals
 • Structural Engineers
 • Warehouse Owners
 • And other end user industry
services-shape-1 services-shape-2

VIETNAM’S ONLY FOCUSED CONFERENCE & EXPO ON WAREHOUSING, AUTOMATION AND LOGISTICS INDUSTRY.

Get In Touch

Liên hệ


Connect Exposition Asia

  CEA Vietnam office Address

  Văn phòng CEA tại Việt Nam

 • 2 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 • (+84) 91-924-6362
 • CEA Thailand Office

  Văn phòng CEA Thái Lan

 • No.56/2, 4th Floor., F9 Building- Gemopolis Mall phase 2, Sukhapiban 2 Road, Dokmai, Prawet, Bangkok 10250
 • +66-20018538
 • www.connectexposition.com

Copyrights 2023 | Connect Exposition Asia Co., Ltd. | Tax ID: 0318145180 | All rights reserved